"We hebben alles en iedereen nodig. Er is niet maar één oplossing."

“Het is én…, én…, én…” als het gaat om oplossingen om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graad Celsius. Met één oplossing of één maatregel redden we het niet. Dat is de conclusie van de eerste regiobijeenkomst van het Klimaatakkoord in Zutphen. Een spervuur van vragen, opmerkingen, ideeën en zorgen deelden de aanwezigen met Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, Annemieke Nijhof, voorzitter van de sectortafel Mobiliteit, en Thijs de la Court, secretaris van het Gelders Energieakkoord.

Regiobijeenkomst Zutphen
Beeld: ©SER / Hans Roggen
Regiobijeenkomst in het Koelhuis in Zutphen.

Zorg over CO2 opslaan onder de grond

Een van de eerste onderwerpen die aan de orde komt is het opslaan van CO2 onder de grond. Als gespreksleider Inge Diepman vraagt wie het een eng idee vindt, steken meerdere mensen hun hand op. Toch is er ook iemand in de zaal die een lans wil breken voor CO2-opslag: “Het is pure tijdwinst. En die tijd hebben we nodig om toepassingen te zoeken.” Ed Nijpels onderschrijft dat er groot ingezet moet worden op innovatie, maar dat er ook nu veel moet gebeuren. Waterstof is daar een voorbeeld van. Een van de bezoekers vindt dat alle ballen op waterstof moeten worden gezet. Nijpels: “Waterstof heeft veel potentie, maar daarmee halen we de doelstellingen van 2030 niet.”

Beter luisteren

Dat er haast is, is duidelijk. ‘Move before you’re ready’ is het motto van Nijhof. “We kunnen in deze crisis niet in analyses blijven hangen, en eerst de volledige samenhang en alle consequenties uitdokteren.” Toch wil de zaal meegeven dat er beter geluisterd moet worden naar wetenschappers. “Er wordt te vaak geluisterd naar economen,” vindt een aanwezige. En een ander vindt dat wel degelijk ook naar de samenhang met de 17 sustainable development goals van de Verenigde Naties gekeken moet worden. Thijs de la Court ondersteunt de opmerkingen: “Haast en belangen leiden vaak tot keuzes die niet goed gefundeerd zijn.”

Luchtvaart is ook een nationale kwestie

Luchtvaart blijkt een precair onderwerp. Feitelijk is de internationale luchtvaart geen gespreksonderwerp voor het nationale Klimaatakkoord, maar moet het op internationaal niveau aangepakt worden. Toch is het een terugkomend kritiekpunt aan het adres van het Klimaatberaad via de website, en ook deze avond vanuit de zaal. Annemieke Nijhof beaamt dat het wel degelijk ook een nationaal aan te pakken kwestie is. “Te lang is het als argument gebruikt om niets te doen.” Na een korte stemming is de conclusie dat bijna alle aanwezigen in ieder geval voor invoeren van de vliegtaks zijn.

Biomassa is geen oplossing

Verschillende mensen delen hun zorgen over de populariteit van houtkachels. Een aanwezige vertelt zelfs dat een installateur laatst trots was een huishouden losgekoppeld te hebben van het aardgas. “Nu hebben ze een palletkachel…” Dat het verstoken van hout geen oplossing is, daar zijn de meesten het wel over eens. En dat geldt net zo goed voor elektriciteitscentrales. Leffert Oldenkamp, een expert in de zaal, legt het heel helder uit. “Biomassa is een fossiele brandstof, net als aardolie, gas en kolen.” Aanstaande woensdag 30 mei spreekt het Klimaatberaad opnieuw over dit onderwerp, maar een ding is duidelijk zegt Nijpels: “De lijn van het Klimaatberaad is dat biomassa geen brandstof is, maar wel een alternatief voor de vervaardiging van aardolie gebaseerde productie zoals plastics.

Ondersteun lokale initiatieven

Regelmatig lopen lokale initiatieven voor de troepen uit. Zoals voetbalclub Westervoort. Zij wilden helemaal energieneutraal worden en hadden daarvoor de plannen en de mankracht, maar strandden op de gemeentelijke politiek. Die was er nog niet klaar voor. Een gemiste kans. Een dame in de zaal doet dan ook een sterke oproep aan de politiek: Zorg dat je niet met nieuwe wet- en regelgeving al lopende initiatieven om zeep helpt. “De plannen om de energiebelasting te verlagen zijn funest voor lokale projecten. Doe het alsjeblieft niet.”

Elke wijk kent deskundige mensen

Het aanpakken van de veehouderij en de Nederlandse vleesconsumptie, een pleidooi voor de winst van circulaire economie, het verdelen van de lasten van de klimaatmaatregelen en de zorg voor mensen die niet of nauwelijks rond kunnen komen, de onzekerheden die de ‘klimaathype’ met zich mee brengt… Het komt allemaal aan de orde op de eerste regiobijeenkomst. Nijhof: “We hebben alles en iedereen nodig. Er is niet maar één oplossing, en er is niet maar één partij die het kan oplossen.” De oplossingen en ideeën moeten vanuit Den Haag en vanuit de lokale politiek komen, maar net zo goed vanuit de burgers en het bedrijfsleven. Kennis zit overal. De la Court: “Elke wijk kent nieuwsgierige en deskundige mensen. En daarom moet informatie wederkerig zijn.”

Volgende bijeenkomsten

Bent u ook nieuwsgierig en deskundig? Kom naar een van de volgende regiobijeenkomsten. Bijvoorbeeld aanstaande vrijdag 1 juni in Breda.