Klimaatakkoord? Met u of over u? Het Klimaatakkoord gaat het land in

Tussen eind mei en half juni gaat het Klimaatakkoord het land in. Op vijf plaatsen kunt u meepraten: Zutphen, Breda, Groningen, Utrecht en Leiden.

De CV deur uit? Baas over je eigen energie? Verdienen aan duurzaamheid? Rijden in elektrische auto’s? Het kabinet wil dat we 49 procent minder CO2 gaan uitstoten. Hoe moet dat? Wie moet wat doen? Hoe zit het met de lusten en de lasten? Daarover kraken de onderhandelaars van het Klimaatakkoord onder leiding van Ed Nijpels nu harde noten. Om tot goede keuzes te komen, willen ze ook weten hoe u er over denkt. Iedereen krijgt met de energietransitie te maken. Zonder draagvlak lukt het niet.

Programma

De voorzitter van het Klimaatberaad, Ed Nijpels, en andere mensen die werken aan het Klimaatakkoord zullen vertellen waar ze mee bezig zijn en wat dat voor u betekent. Ook willen zij uw vragen, wensen, zorgen en ideeën horen. Er is altijd iemand bij die de Haagse plannen vertaalt naar de betekenis voor de regio.

Een uitgelezen kans om uw stem aan de gesprekstafels van de verschillende sectoren te laten horen.

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:
19:00 Zaal open
19:30 Aanvang
20:00 Interactief uur: de vragen en opmerkingen uit de zaal vormen de brandstof voor het gesprek met de gasten
20:30 Pauze
20:45 Interviews met gasten en interactieve vragenronde met de zaal
21:30 Slot

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data. Klik op de link voor specifieke informatie over de locatie:

Aanmelden

Het worden informele avonden waarin we in gesprek gaan over uw klimaat- en energietoekomst. Met een drankje erbij. Die is voor onze rekening. We horen graag of u komt. Meld u aan via deze aanmeldlink.