Notulen regiobijeenkomst Zutphen

Hier vindt u de notulen van de regiobijeenkomst over het Klimaatakkoord die op 28 mei 2018 gehouden werd in Zutphen.