Hulp voor arbeidsmarktbeleid in RES-regio’s

Plannen maken en RES’en opstellen is één. Zorgen dat er genoeg mensen zijn om al die plannen uit te voeren en dat die mensen over de juiste kennis en kunde beschikken is een ander hoofdstuk. De handreiking ‘RES en arbeidsmarkt’ biedt de basis voor een gedegen arbeidsmarktplanning in de regio’s.

Beeld: ©Ministerie BZK / Riesjard Schropp

Arbeidsmarkt en scholing vormen een paar van de belangrijkste randvoorwaarden om een succesvolle energietransitie in gang te zetten. De energietransitie heeft grote invloed op de banen en het leren van veel mensen. Omgekeerd zijn arbeidsmarkt en scholing bepalend voor de snelheid, kosten en draagvlak van de energietransitie. Om de klimaatdoelen te halen is het nodig om veel meer mensen aan te trekken voor werken aan de energietransitie en om hun vaardigheden actueel te houden.

De handreiking, gemaakt door de SER en de Klimaatakkoord taakgroep Arbeidsmarkt en scholing, helpt om dit in een vroeg stadium mee te nemen in de regionale energiestrategieën (RES’en). Een duidelijke arbeidsmarktparagraaf in de RES’en vormt een basis voor een gedegen arbeidsmarktplanning.
 

Voorbeelden

De handreiking bevat praktijkvoorbeelden en aandachts- en leerpunten. Het ondersteunt de RES-regio’s om arbeidsmarkt en scholing op de agenda te zetten in het RES-proces. Daarnaast biedt het een hulp bij de uitwerking daarvan.

De Handreiking is terug te vinden op deze website of op de website van het Nationale Programma RES.