Menukaart voor lokaal klimaatbeleid

Het Klimaatakkoord heeft recent een (online en papieren) brochure gepubliceerd met handvatten voor lokaal klimaatbeleid. Het document is bedoeld als handreiking aan provincies en gemeentes, die een grote rol zullen hebben in de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Omslag brochure Bouwstenen voor een lokaal klimaatbeleid

De brochure 'Bouwstenen voor een lokaal klimaatbeleid' is afgeleid van de bouwstenen voor een hoofdstuk 'Klimaat' in programma’s van gemeentelijke coalities, die de Brabantse Energie Alliantie begin dit jaar op een rij zette. De tips gaan onder andere over hoe inwoners en bedrijven bij de plannen kunnen worden betrokken, over het vrijmaken van budget in de begroting, over het zelf geven van de goede voorbeelden en over regionale samenwerking.