Bouwstenen voor lokaal klimaatbeleid

Handreiking aan lokale bestuurders voor het opstellen van lokaal klimaatbeleid. Gebaseerd op bouwstenen voor een coalitieprogramma, gemaakt door de Brabantse Energie Alliantie.