MMIP 8 Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen

In het Klimaatakkoord zijn zes missies voor innovatie vastgesteld, uitgewerkt in dertien Meerjarig Missiegedreven InnovatieProgramma's (MMIP's). Download hier het document over MMIP 8: Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen.