MMIP7 Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem

In het Klimaatakkoord zijn zes missies voor innovatie vastgesteld, uitgewerkt in dertien Meerjarig Missiegedreven InnovatieProgramma's (MMIP's). Download hier het document over MMIP7: Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem