MMIP3 Versnelling van energierenovaties in de gebouwde omgeving

in het Klimaatakkoord zijn zes missies voor innovatie vastgesteld, uitgewerkt in dertien Meerjarig Missiegedreven
InnovatieProgramma's (MMIP's). Download hier het document over MMIP 3: Versnelling van energierenovaties in de gebouwde omgeving

(Versie 29 juni 2021)