MMIP 13 Een Robuust en Maatschappelijk gedragen energiesysteem

In het Klimaatakkoord zijn zes missies voor innovatie vastgesteld, uitgewerkt in dertien Meerjarig Missiegedreven InnovatieProgramma's (MMIP's). Download hier het document over MMIP 13 Een Robuust en Maatschappelijk gedragen energiesysteem.