Innoveren met een missie

Dit rapport over de Integrale kennis- en innovatieagenda voor klimaat en energie (IKIA) is samengesteld door de Taakgroep Innovatie.