PBL-notitie over inzet van duurzame biomassa

Vanuit het Klimaatberaad is aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de vraag gesteld enkele structurerende denklijnen te schetsen ten aanzien van de inzet van biomassa als oplossingsrichting in verschillende sectoren binnen het klimaatakkoord. Die vraag hebben de auteurs beantwoord door recente inzichten uit studies over beschikbaarheid en toepassing van biomassa in klimaatstrategieën bijeen te brengen (als achtergrond in onderdeel B) en daaruit (in onderdeel A) vrijelijk een structurerende rationale te formuleren. Hieronder kunt u de notitie downloaden.