Handreiking RES en Arbeidsmarkt

De handreiking RES en Arbeidsmarkt is bedoeld om de regio’s te ondersteunen bij het agenderen van arbeidsmarkt en scholing in het opstellen van hun Regionale Energie Strategie in het RES-proces. Het is tevens een leidraad bij de uitwerking daarvan binnen én buiten de RES.