Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord voor Arbeidsmarkt en scholing

Het Klimaatakkoord is een belangrijke stap dichterbij gekomen. Alle partijen die afgelopen maanden hebben meegewerkt, onderschrijven de ‘voorstellen voor hoofdlijnen’. Hieronder kunt u de voorstellen voor de hoofdlijnen voor Arbeidsmarkt en scholing downloaden.