Lokale input maakt multinational duurzaam

Voor het brouwen van bier is warmte nodig. In de brouwerij moeten sommige ingrediënten bijvoorbeeld worden gekookt. Nederlandse brouwerijen gebruiken hiervoor meestal aardgas. Als deel van de duurzame ambities schakelt de brouwerij van Heineken in Den Bosch over op duurzame alternatieven. Binnenkort gaat de brouwerij de helft van haar warmtevoorziening draaien op biogas uit afvalwater uit de regio. De smaak blijft hetzelfde, de liefhebber drinkt wel duurzamer bier.

Omschakelen

Voor de brouwerij is dat best een omschakeling. Van aardgas naar biogas is op zichzelf technisch al lastig, want er zijn flinke aanpassingen van de stoomketels nodig. Heineken gaat hiermee verder dan de geldende verplichting voor Nederlandse bedrijven om alle besparende maatregelen te nemen waarvan zij de investering binnen vijf jaar terugverdienen via een lagere energierekening. “Dit project valt niet onder deze verplichting,” zegt Jan Kempers, programmamanager duurzaamheid bij Heineken Nederland. “Voor de omzetting naar biogas ligt de terugverdientijd tussen de zeven en tien jaar.”  

Waarom dan toch het besluit ten gunste van biogas? Kempers: “Het is al jaren onze strategie om ons energieverbruik te verduurzamen. Daarnaast willen we een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van  de omgeving waar we actief zijn. Lokale relaties zijn ons daarbij veel waard. Maar natuurlijk willen we er niet op verliezen, want dat kunnen we ons in de internationale biermarkt niet veroorloven.”

Zuiveringsslib

Het waterschap Aa en Maas is zo’n lokale relatie. De brouwerij in Den Bosch betrekt een groot deel van het biogas van de rioolwaterzuivering van het waterschap, dat zes kilometer verderop het zuiveringsslib omzet in biogas. Als later dit jaar de tweede biogasketel in gebruik is, wordt 38% van alle benodigde warmte opgewekt met biogas van Aa en Maas. Nog eens 12% komt van Heinekens eigen afvalzuivering.

Dat zo’n groot internationaal bekend bedrijf zoveel moeite steekt in lokale relaties, is deel van de omschakeling naar verduurzaming. “Het is echt een gezamenlijk project tussen Heineken en het waterschap,” zegt Sabine Hiller, die verantwoordelijk is voor het biogasproject in de Bossche brouwerij. “Aa en Maas wilde zijn biogas kwijt, wij wilden het hebben, zo is die samenwerking gegroeid. We trekken samen op, rekenen gezamenlijk door, spreken af wie voor welke elementen verantwoordelijk is.” Kempers vult aan: “Dat is een relatie geworden van onderlinge afhankelijkheid, en dus ook van vertrouwen tot in beide directiekamers. Dat kostte best moeite, maar levert uiteindelijk veel op.”

Klimaatneutraal

De helft van de warmte komt in 2019 van duurzaam biogas, maar Heineken Den Bosch wil doorgroeien naar klimaatneutraal in 2030. Sabine Hiller: “Eerst gaan we nog strenger kijken naar ons eigen warmteverbruik. Waar kunnen we nog besparen, welke restwarmte kunnen we zelf nog een keer gebruiken, wat houden we voor warmte over voor eventueel levering aan omliggende wijken of bedrijven? Intussen verduurzamen we ook ons stroomverbruik. We hebben zonnepanelen op ons distributiecentrum en nemen elektriciteit af van één windturbine. En we werken aan een project van vier turbines, waarvan er drie voor ons zullen zijn en een voor de lokale gemeenschap. Daarmee wordt ons elektriciteitsverbruik bijna 100% duurzaam.”

Opvallend is wel dat Heineken in de marketing nauwelijks gebruik maakt van het duurzame karakter van de brouwerij. “Sommige dingen moet je gewoon doen vinden wij, zonder er direct hoog mee van de toren te blazen. Wij zien dit als noodzakelijk voor de toekomst,” zegt Hiller, die nog verder kijkt. Kempers vult aan: “Het is onze ambitie om in Nederland het Heineken-merk in 2030 100% circulair te maken. Daar zijn we mee bezig, in kleine stapjes, om te ontdekken hoe we dat gaan doen, bijvoorbeeld samen met consumenten.”

Enkele gegevens

  • Brouwerij Heineken in Den Bosch: 450 werknemers, produceert 640 miljoen liter bier per jaar.
  • 50% biogas levert een besparing op van 6 miljoen m3 aardgas, ofwel 11 miljoen kilogram CO2 per jaar.
  • Voor innovatieve biogasprojecten met zuiveringsslib ontvangt het Waterschap Aa en Maas SDE+-subsidie: uiteenlopend van 1,1 à 2,3 miljoen euro per project.
  • Op de eigen biogasproductie van Heineken zit SDE+ subsidie: ongeveer €500.000 per jaar.

Andere Aanpakkers

Dit is een aflevering in de serie Aanpakkers, die het verhaal vertelt van koplopers in allerlei sectoren. Veel bedrijven, organisaties en mensen thuis zijn al bezig met het beperken van hun CO2-uitstoot. Met soms verrassend simpele oplossingen of juist hightech uitvindingen, en alles er tussen in.

En zij plukken daar nu al de vruchten van.