Afspraken over meedoen burgers nader toegelicht

Bij de uitvoering van bijvoorbeeld zonne- en windprojecten moeten burgers en bedrijven mee kunnen doen. Over die participatie zijn in het Klimaatakkoord afspraken gemaakt. Een aantal organisaties heeft een overzicht met vragen en antwoorden opgesteld dat duidelijker maakt hoe die afspraken kunnen worden nagekomen.

Regiobijeenkomst Groningen
Beeld: ©RVO

Participatie in zonne- en windenergieprojecten wordt georganiseerd zodat burgers en bedrijven kunnen meedoen, -denken, en -profiteren. Het Klimaatakkoord bevat verschillende afspraken over de participatie van burgers en bedrijven in hernieuwbare energieprojecten op land. Die gaan niet alleen over meepraten, maar ook meeprofiteren, zoals via gedeeld eigendom van zo’n project.

Vraag en antwoord

In de praktijk hebben overheden, burgers, bedrijven en organisaties soms vragen over hoe de participatie-afspraken uit het Klimaatakkoord bedoeld zijn, en hoe ze kunnen worden uitgevoerd. Energie Samen, de Natuur- en Milieufederaties, de NVDE, Holland Solar en NWEA zijn partijen die de afspraken in het Klimaatakkoord mede hebben gemaakt en ook willen uitvoeren. Zij hebben daarom een Q&A-notitie opgesteld waarin de meest gehoorde vragen over de participatie-afspraken in het Klimaatakkoord nu worden beantwoord.

De Q&A is bedoeld voor overheden (beleidsmakers, vergunningverleners, RES-verantwoordelijken), marktpartijen, omwonenden, energiecoöperaties, milieuorganisaties en andere betrokkenen bij de totstandkoming van duurzame-energieprojecten.