Handreiking participatie ‘aardgasvrij’ in de maak

De Handreiking Participatie zal gemeentes helpen bij het betrekken van hun inwoners bij het aardgasvrij maken van hun wijk. Op 23 januari zal tijdens het congres Aardgasvrije Wijken de eerste versie van de Handreiking Participatie worden gepubliceerd. Deze versie is het startpunt voor een open platform waar de 350 gemeentes in Nederland hun ervaringen kunnen uitwisselen. De handreiking zal op basis van de ervaringen steeds worden aangevuld.

Regiobijeenkomst Groningen
Beeld: ©RVO
“De bewoner moet uiteindelijk ja zeggen. Dat gaat niet alleen met de klassieke ‘bijeenkomst-in-een-zaaltje’.”

In veel afspraken in het Klimaatakkoord krijgen bewoners een rol. Dat is vooral de bedoeling bij de duurzame elektriciteitsopwekking en in de wijken, maar ook bijvoorbeeld bij de samenstelling van Regionale Energiestrategieën (RES). Voor de manier waarop die inbreng tot stand komt bestaan al enkele handleidingen, zoals de handreiking voor duurzame-energieprojecten en enkele hoofdstukken ‘participatie’ in de handreiking voor RES’en.

De inwoners worden ook betrokken bij het aardgasvrij maken van de verwarming van hun huizen. “Dan komen gemeentes dus achter de voordeur van de bewoners, dat rechtvaardigt deze handreiking,” zegt Jaap Droogleever, trekker van het thema Bewoners in het programma Aardgasvrije Wijken. “De bewoner moet uiteindelijk ja zeggen. Dat gaat niet alleen met de klassieke ‘bijeenkomst-in-een-zaaltje’.”

Proeftuinen

De eerste versie van de Handreiking Participatie Aardgasvrije Wijken is vooral gebouwd op de ervaringen in de 27 proeftuinen voor aardgasvrij die nu lopen of zijn afgerond. Inmiddels kunnen gemeentes zich inschrijven voor een nieuwe ronde. Louwenaar: “Bij de proeftuinen is ‘leren en kennis delen’ al een belangrijk onderdeel. Aardgasvrij maken van wijken is een groot vraagstuk. Dat zal niet kunnen slagen zonder van elkaars ervaringen te leren.”

De belangstelling bij gemeentes is groot. Tijdens het Congres Aardgasvrije Wijken (23 januari in Nieuwegein) worden 1000 deelnemers verwacht, ook zijn al honderden abonnees aangesloten bij de Nieuwsbrief Aardgasvrije Wijken. Tijdens dat congres zal ook het platform voor de handreiking worden gelanceerd, waarvoor iedere gemeente zich dan kan aanmelden.