Handreiking helpt bij organiseren participatie duurzame-energieprojecten

Sinds vandaag staat op Klimaatakkoord.nl de Handreiking voor participatie in duurzame-energieprojecten. De Handreiking helpt ontwikkelaars, overheden en financiers bij het inrichten van de participatie van burgers en andere partijen in zonne- en windprojecten.

Regiobijeenkomst Groningen
Beeld: ©RVO

De Handreiking komt voort uit een afspraak aan de Elektriciteitstafel van het Klimaatakkoord. Brancheorganisaties uit de energiesector, energiecoöperaties, natuur- en milieubeweging en overheden hebben eraan meegewerkt, onder coördinatie van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

Meebeslissen

Zowel in de voorbereidende beleidsfase als in de projectfase kunnen burgers meedenken, meebeslissen en bij projecten meeprofiteren. Dit komt het draagvlak ten goede en maakt de (ruimtelijke inpassing van de) projecten beter. De betrokken organisaties en overheden zijn ervan overtuigd dat meer mensen mee kunnen en willen gaan doen in duurzame energieprojecten.

Dat biedt voordelen voor hen, voor de duurzame-energieprojecten en voor het draagvlak voor de transitie als geheel. Omwonenden kunnen meedenken over de ruimtelijke inpassing. Afhankelijk van het project kunnen ze ook direct investeren of mede-eigenaar worden. Of een omgevingsfonds investeert in de directe omgeving, zoals in verduurzaming van de sportclub of speelvoorzieningen.

Participatiewaaier

De nieuwe handreiking biedt veel informatie, onder andere via links naar andere documenten. De organisaties hebben ook de Participatiewaaier gemaakt, die zich richt op participatie bij projecten voor zonne- en windenergie. De waaier is een menukaart van mogelijkheden om de omgeving te laten participeren in een concreet project, zoals bij het ontwerp en vooral ook bij de financiering. Met de Participatiewaaier kunnen projectontwikkelaars en overheden kiezen in welke vorm de omwonenden kunnen meedoen en hoe zij voordeel kunnen hebben bij zo’n project.

Hier vindt u meer uitleg over de Handreiking participatie voor duurzame-energieprojecten.
Downoad hier de Participatiewaaier.