Gedragscode voor uitbreiding zonne-energie op land

Vandaag hebben negen partijen de ‘Gedragscode Zon op Land’ getekend. Met deze code zetten de partijen zich in voor meer zonnepanelen op land, maar dan wel volgens een paar principes die zorgen voor draagvlak, natuurbehoud en goed ruimtegebruik.

Beeld: ©Rijksvastgoedbedrijf / Bas Kijzers
Een zonnepark in de Noordoostpolder, nabij Emmeloord.

Carla Dik-Faber van de ChristenUnie nam de gedragscode in ontvangst namens de Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat. "Met meer regie en aan de hand van de zonneladder het zonnepotentieel uitbreiden geeft een enorme impuls," aldus het Kamerlid.

De ondertekenaars zijn de brancheorganisatie Holland Solar, de vereniging van omwonenden van energieprojecten NLVOW, Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, en de Vogelbescherming. Samen vertegenwoordigen zij meer dan 2 miljoen Nederlanders, 400 energiecoöperaties, 1000 lokale natuur- en milieugroepen, vele bewonersgroepen en 170 bedrijven in de zonne-sector. Ook aan partijen die niet ondertekenden (zoals overheden) wordt gevraagd zich aan de code te houden.

Drie principes staan centraal in de code:

  • Omwonenden betrekken.
  • Zorgvuldigheid bij selecteren van gebieden voor zonneparken, met oog voor natuur en meerwaarde voor de omgeving.
  • Na weghalen van het zonnepark moet het oorspronkelijke gebruik van de grond weer mogelijk worden.

Meer informatie

Klik hier voor het persbericht.

Klik hier voor antwoorden op veelgestelde vragen over de code.

De gedragscode vindt u hier.