Betrokkenheid burgers essentieel voor succes transitie

Burgers moeten goed betrokken worden bij de energietransitie. Dat is essentieel om het tot een succes te maken. Dit moet ook in het Klimaatakkoord vastgelegd worden. Een betrouwbare overheid is daarbij van groot belang. Dat is één van de conclusies van de consultatieronde onder burgers. De organisaties Buurkracht, Hier Klimaatbureau en het Nederlandse Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO) hebben dit op verzoek van het Klimaatberaad gedaan. Dit heeft geleid tot het rapport 'Maatschappelijke acceptatie en participatie. Het betrekken van burgernetwerken bij het tot stand komen van het nieuwe Klimaatakkoord'. In het rapport zijn ook de bevindingen meegenomen van de vijf regiobijeenkomsten die het Klimaatberaad dit voorjaar organiseerde.

Regiobijeenkomst Utrecht
Beeld: ©RVO / Hans Roggen
Regiobijeenkomst Utrecht