Aanpak Klimaatakkoord

Nu bekend is wie er aan tafel zitten bij het Klimaatakkoord begint het echte werk. Voor de zomer moet er een akkoord op hoofdlijnen liggen. Aan het eind van het jaar moet het akkoord rond zijn. Een kort overzicht hoe het proces verloopt.