Mobiliteit: werkgroepen

In de periode oktober-december 2018 hebben vier werkgroepen voor de sectortafel Mobiliteit voorstellen ontwikkeld voor het Ontwerp Klimaatakkoord. Het onderstaande document geeft een overzicht van de organisaties die in de werkgroepen vertegenwoordigd waren.