Bijdrage van de sectortafel Mobiliteit aan het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord

Dit werkdocument bevat de voorstellen die aan de sectortafel Mobiliteit besproken zijn. De inhoud wordt gedragen door de partijen aan tafel. Nadere uitwerking van de voorstellen is voorzien in de tweede helft van 2018.