Transitiepad Voedsel en Natuur c.q. Landbouw en landgebruik

Hieronder vindt u een document (10-pager) met mogelijke concrete acties voor de sector Landbouw en landgebruik om de CO2-uitstoot te beperken.

De Rijksoverheid is al enkele jaren bezig om uit te werken hoe de CO2-uitstoot in Nederland op een goede manier kan worden beperkt. Het vorige kabinet heeft de ideeën hiervoor opgenomen in de zogenoemde ‘Energieagenda’. Die ideeën zijn in 2017 door de ministeries samen met een groot aantal maatschappelijke partijen verder uitgewerkt. Het doel daarvan was om voor het nieuwe kabinet zoveel mogelijk concrete acties in beeld te brengen. Het resultaat zijn vijf ‘transitiepaden’, maar in de wandelgangen heten ze 10-pagers. De afbakening hiervan is min of meer gelijk aan de vijf sectortafels van het Klimaatakkoord. Deze ambtelijke verkenningen hebben flinke lijsten opgeleverd met mogelijkheden. De politieke keus voor maatregelen moet nog gemaakt worden. De 10-pagers liggen ook op de tafel bij de vijf sectortafels voor het Klimaatakkoord.