Welke partijen doen mee aan het Klimaatakkoord en hoe zijn zij gekozen?

De partijen die deelnamen aan de tafels zijn door de voorzitters en het kabinet uitgenodigd, omdat zij zelf een concrete bijdrage aan CO2-emissiereductie kunnen leveren, kennis kunnen inbrengen en met mandaat afspraken kunnen maken. Maar er doen nog veel meer partijen mee aan het Klimaatakkoord.

Sinds het Klimaatakkoord is vastgesteld (in 2019) hebben de voorzitters van de Uitvoeringsoverleggen regelmatig gesprekken met partijen die niet aan de tafels zaten. Op verschillende manieren kunnen ook burgers ideeën voorstellen. Er worden allerlei bijeenkomsten georganiseerd om zoveel mogelijk partijen en mensen de kans te geven een bijdrage te leveren. Voorbeelden daarvan zijn de bijeenkomsten die in energieregio's of in gemeenten worden georganiseerd, of de Klimaatweken in de herfst van dit jaar.