Welke partijen doen mee aan het Klimaatakkoord en hoe zijn zij gekozen?

De partijen aan de tafels zijn door de voorzitters en het kabinet uitgenodigd, omdat zij zelf een concrete bijdrage aan CO2-reductie kunnen leveren, kennis kunnen inbrengen en met mandaat afspraken kunnen maken. Maar er doen nog veel meer partijen mee aan het Klimaatakkoord. De voorzitters hebben regelmatig gesprekken met partijen die niet aan de tafels zitten en op verschillende manieren kunnen ook burgers ideeën voorstellen. Er worden allerlei bijeenkomsten georganiseerd om zoveel mogelijk partijen en mensen de kans te geven een bijdrage te leveren (zie de Activiteitenagenda op deze site).