Halfjaar 2020: 16 procent meer duurzame energie

De productie van duurzame energie kwam het eerste half jaar 16 procent hoger uit in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Met name zon en wind droegen daar aan bij. De bijdrage van biomassa groeide beperkt. Dit blijkt uit de halfjaarcijfers van Energieopwek.nl.

Storm en zon

De eerste twee maanden leverden de windturbines meer energie dan het jaar ervoor, mede dankzij een paar stevige stormen. Op land groeide de productie met 30 procent. Wind op zee leverde 10 procent meer. Zonne-energie groeide het hardst. Door de combinatie van meer panelen en veel zonneschijn groeide dit deel met 60 procent.

Beeld: Energieopwek.nl

Biobrandstof in de plus

De warmteproductie met biomassa was ongeveer gelijk aan die van vorig jaar. Gebruik voor stroomproductie groeide een beetje. Bijmenging van biobrandstof pluste flink.

Beeld: Energieopwek.nl

Wind op zee zal het komend half jaar groeien. Naar verwachting komen dan de nieuwe windparken bij Borssele in gebruik.

Duurzame stroom groeit

Het aandeel stroom dat duurzaam werd opgewekt groeide het eerste half jaar ook. Het kwam uit op een aandeel van iets meer dan 26 procent, tegen 20 procent het jaar ervoor.

Beeld: Energieopwek.nl

Ook groei in juni

De maand juni droeg ook flink bij aan de groei van duurzame stroom. Vorig jaar juni was het aandeel iets meer dan 21 procent. In juni 2020 lag dat bijna op 27 procent. Het Klimaatakkoord streeft naar een aandeel duurzame stroom van minimaal 70 procent in 2030.

Beeld: Energieopwek.nl

Alle bronnen

Energieopwek.nl is ontstaan bij het Energieakkoord en is nu onderdeel van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Het is een samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.

Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen, waaronder de bijdrage van warmtepompen en biomassa zoals houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe die zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.