Ontwerp Klimaatakkoord D4ArbeidsmarktScholing

Op 21 december presenteerde Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, het ontwerp van het Klimaatakkoord aan het kabinet. Hieronder kunt u het volledige document downloaden.