“Laat industrie vliegwiel van de klimaattransitie zijn”

Tijdens een industrie- en energietop heeft de gezamenlijke industrie aan het komende kabinet het aanbod gedaan om de sector sneller te verduurzamen. Er liggen meer dan honderd kansrijke plannen klaar, zegt het aanbod: “Daarmee kan de industrie als vliegwiel fungeren voor de verduurzaming.”

Beeld: ©IndustrieaanbodaanNederland / IndustrieaanbodaanNederland

Het aanbod werd overhandigd tijdens een top tussen industrie, universiteiten, de vakbeweging en andere partijen. Ter afsluiting overhandigde Caroline Gehrels, voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Industrie van het Klimaatakkoord, het aanbod aan secretarissen-generaal Lidewijde Ongering (Economische Zaken en Klimaat) en Gert-Jan Buitendijk (Algemene Zaken), met het oog op de aanstaande formatie van een nieuw kabinet.
 

Over ketens heen

De industrie is belangrijk voor de klimaattransitie met bijvoorbeeld groene waterstof, nieuwe biogrondstoffen, synthetische brandstoffen en betere recycling van plastic. In de toelichting op het aanbod staat een overzicht van meer dan honderd projecten. Voor de korte termijn vindt de industrie de CO2-afvang en opslagprojecten Porthos, Athos en Aramis essentieel. Voor de middellange termijn vindt zij elektrificatie, groene en blauwe waterstof belangrijk, en op de lange termijn groene waterstof.

“Door betere samenwerking over ketens heen zijn heel veel synergie-effecten mogelijk die zorgen dat de industrie niet alleen zichzelf verduurzaamt, maar juist ook andere schakels in de keten. De industrie kan zo het vliegwiel zijn voor de hele transitie,” aldus het persbericht. “We staan voor miljarden investeringen. Door juist nu gezamenlijk met een nieuw kabinet doelen te stellen en voorspelbare condities af te spreken krijgen bedrijven de duidelijkheid die nodig is om dergelijke projecten succesvol te kunnen maken.”

De industrie- en energietop van 26 maart is binnenkort terug te kijken.