Industrietop doet een Aanbod voor het klimaat

Het Uitvoeringsoverleg Industrie van het Klimaatakkoord en de gezamenlijke Nederlandse industrie houden op 26 maart de ‘Industrie- en energietop’. De top zal het nieuwe kabinet een aanbod doen over de verduurzaming van de industrie.

Beeld: ©Klimaatakkoord.nl / Klimaatakkoord.nl

Beslissers uit industrie, netwerkbedrijven en wetenschap willen op de online top aan de (in)formateurs voor het nieuwe kabinet duidelijk maken waar de kansen voor de industrie liggen om klimaatneutraal en circulair te worden. Via samenwerking en met tijdige investeringen wil de industrie tegelijk verduurzamen en het verdienvermogen van Nederland vergroten.

Programma

Het programma, onder leiding van gespreksleider Inge Diepman, zal starten met een toelichting op het Aanbod aan Nederland door een aantal CEO’s van grote industriële bedrijven. Daarna komen enkele ondernemers aan het woord die hun eigen weg naar innovatie en verduurzaming schetsen. Beslissers uit de zes industriële clusters in Nederland vertellen over hun koplopersplannen waarin regionale samenwerking erg belangrijk is. Netwerkbedrijven  TenneT, Gasunie en Stedin geven een beeld van de keuzes en consequenties voor de energienetwerken, met onder andere een update van hun scenariostudie (II3050).

Ook wetenschappers en lange-termijndenkers laten zien waar zij de kansen zien voor nieuwe technologie en ontwikkeling van kennis. Werkgevers- en werknemersverenigingen VNO-NCW en FNV belichten de samenwerking die nodig is om het verdienvermogen, de werkgelegenheid en de concurrentiepositie van Nederland te vergroten.

Het Aanbod

De afsluiting is voor Carolien Gehrels, voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Industrie, het orgaan dat de voortgang van de afspraken van het Klimaatakkoord voor de industrie bespreekt. Zij zal namens de industrie het Aanbod aan Nederland overhandigen aan Gert-Jan Buitendijk, Secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken, met het verzoek dit naar de kabinetsformatie door te geleiden.

Onder andere komen aan het woord: Anton van Beek (DowEurope), Manon van Beek (TenneT), Hans van den Berg (Tata Europe), Allard Castelein (Port of Rotterdam), Miklas Dronkers (VNP en CrownVanGelder), Han Fennema (Gasunie), Louise Fresco (WUR), Carolien Gehrels (Uitvoeringsoverleg Industrie en Arcadis), Gert-Jan de Geus (OCI Nitrogen), Tim van der Hagen (TU Delft), Mariëtte Hamer (SER), Hans de Jong (Philips Benelux), Kitty Jong (FNV), Margrethe Jonkman (FrieslandCampina), Cas König (Groningen Seaports), Frank Kuijpers (Sabic), Marc van der Linden (Stedin Groep), Marjan van Loon (Shell Nederland), Loek Radix (Chemelot), Ingrid Thijssen (VNO-NCW), Mark Vester (SABIC), Dimitri de Vreeze (DSM Global) en Marcel Wubbolts (Corbion).

Aanmelden

De top vindt plaats bij de SER (met online publiek) en wordt georganiseerd door het Uitvoeringsoverleg Industrie, VEMW en Netbeheer Nederland. Aanmelden kan gratis. Daags voor de top krijgt iedereen een link voor deelname.