Ondernemers steunen klimaatambities

Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt haar steun toe aan het realiseren van de ambities om in 2030 in Nederland 49% minder broeikasgas uit te stoten. Dat schrijft voorzitter Hans de Boer aan voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatberaad.

Beeld: ©SER / Christiaan Krouwels
Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW.

“De urgentie van het klimaatprobleem en vooral ook het realiseren van concrete oplossingen wordt al lange tijd breed onderkend in onze ledenkring,” schrijft de Boer in zijn brief. Wel vraagt de ondernemersorganisatie aandacht voor zes randvoorwaarden, “omdat de klimaataanpak anders niet kan slagen.”

Ook de vraag die Nijpels stelt aan elke partner in het Klimaatakkoord, of die de afspraken gaat nakomen, beantwoordt De Boer positief: “Het spreekt voor zich dat de ondernemingsorganisaties en hun leden staan voor de afspraken die zij zelf over eigen specifieke inspanningen gemaakt hebben.”