Studie naar effecten van CO2-beprijzing in de industrie

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in het kader van de onderhandelingen aan de industrietafel aan onderzoeksbureau CE Delft de opdracht gegeven te onderzoeken wat de effecten zijn van een uitbreiding van de CO2-minimumprijs naar de ETS-industrie. Deze studie bevat een analyse naar de gevolgen voor de meest energie-intensieve industriële sectoren: ijzer en staal, petrochemie, industriële gassen, kunstmest, voedingsmiddelenindustrie, raffinaderijen en de papierindustrie. Daarbij is gekeken naar het effect van de CO2-heffing op de ontwikkeling van de kostprijzen, de CO2-reductie én de concurrentiepositie van de industrie. De invloed op de concurrentiepositie wordt vermeld als potentieel verlies aan toegevoegde waarde, koolstoflekkage en werkgelegenheid.

Omslag rapport
Beeld: ©CE Delft

Hieronder vindt u een link naar het rapport 'Effecten van CO2-beprijzing in de industrie - CO2-reducties, kostprijsverhoging en koolstoflekkage'