Rapport taskforce infrastructuur Klimaatakkoord industrie

Onderzoekbureau DNV-GL maakte een rapport met aanbevelingen voor de Taskforce infrastructuur Klimaatakkoord industrie.