Kamerstuk - Effect kabinetsvoorstel CO2-heffing industrie

Rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over het effect van het kabinetsvoorstel voor CO2-heffing voor de industrie.