Gebouwde Omgeving - Achtergrondnotitie Effect schuif huishoudens

Gebouwde Omgeving - Achtergrondnotitie Effect schuif huishoudens

Dit is een achtergrondnotitie ten behoeve van de sectortafel Gebouwde Omgeving.