Gebouwde Omgeving - Achtergrondnotitie Effect schuif dienstensector

Gebouwde Omgeving - Achtergrondnotitie Effect schuif dienstensector

Dit is een achtergrondnotitie ten behoeve van de sectortafel Gebouwde Omgeving.