Gebouwde omgeving - Achtergrondnotitie Overdrachtsbelasting

Gebouwde omgeving - Achtergrondnotitie Overdrachtsbelasting

Dit is een achtergrondnotitie over de Overdrachtsbelasting ten behoeve van de sectortafel Gebouwde omgeving.