Bijdrage van de sectortafel Gebouwde omgeving aan het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord

Onderstaand document bevat de voorstellen die aan de sectortafel Gebouwde omgeving besproken zijn. De inhoud wordt gedragen door de partijen aan tafel. Nadere uitwerking van de voorstellen is voorzien in de tweede helft van 2018.

Hieronder vindt u een serie werkdocumenten. Deze zijn door verschillende partijen ingebracht aan de tafel Gebouwde omgeving. Daar zijn ze besproken. Het is voeding geweest voor de discussies die uiteindelijk tot de voorstellen voor hoofdlijnen hebben geleid.