Infographics Gebouwde Omgeving Built Environment English

De onderstaande download geeft u toegang tot meerdere Engelstalige versies van de infographic Gebouwde Omgeving, geschikt voor digitaal gebruik en voor drukwerk. De infographic geeft een overzicht van de belangrijkste afspraken van de sectortafel Gebouwde Omgeving.

The link below gives you access to multiple English-language versions of the Built Environment infographic, suitable for digital use and for printed matter. The infographic provides an overview of the most important agreements of the Built Environment sector table.