Elektriciteitssector doet suggesties voor groen herstel

In een brief aan minister Wiebes van EZK en anderen doen de partijen in het Uitvoeringsoverleg Elektriciteit een aantal aanbevelingen voor maatregelen die tegelijk de coronacrisis verlichten én de doelen van het Klimaatakkoord dichterbij brengen.

Beeld: ©Rijksvastgoedbedrijf / Bas Kijzers
Een zonnepark in de Noordoostpolder, nabij Emmeloord.

Aan het Uitvoeringsoverleg Elektriciteit nemen partijen deel die de afspraken in het Klimaatakkoord hebben gesloten en ook willen nakomen. Zij komen regelmatig bijeen om de voortgang van hun afspraken te bespreken. De brief is bedoeld als inbreng in het plan dat het kabinet binnenkort presenteert om zo goed mogelijk uit de coronacrisis te komen. Gezamenlijk vertrekpunt voor de deelnemers blijft: “De afspraken van het Klimaatakkoord blijven staan en we komen de gemaakte afspraken na.”

Suggesties

Het overleg doet vier (groepen van) suggesties:

  • Lessen trekken uit de vorige crisis. Toen werkten bijvoorbeeld een willekeurige afschrijving van investeringen en een verkorte vergunningsprocedure onder de Crisis- en Herstelwet goed. Dat soort maatregelen valt nu ook te overwegen, specifiek toegespitst op projecten die bijdragen aan de energietransitie.
  • Knelpunten wegnemen bij concrete projecten. De sector gaat zelf kijken wat nodig is om door de coronacrisis vertraagde en stilgevallen projecten (weer) vlot te trekken en welke oplossingen er zijn.
  • Arbeidsmarkt en scholing toesnijden op werk in de energietransitie. Te denken valt aan een plan om ontslagen werknemers in andere sectoren om te scholen en dat bijvoorbeeld mee te nemen in de huidige NOW-regeling, een passend opleidingsaanbod met toekomstperspectief in de energiesector voor het MBO en een aanpak per regio om een match te creëren tussen arbeidsmarkt, scholing en de klimaatambities.
  • Slim versnellen bestaande afspraken Klimaatakkoord. Partijen willen onderzoeken of lange-termijnafspraken kunnen worden uitgewerkt in acties en investeringen op de middellange of zelfs korte termijn.

Alle partijen bieden zich aan om mee te werken aan oplossingen, aldus de brief die is ondertekend door voorzitter Jan Jacob van Dijk van het Uitvoeringsoverleg Elektriciteit.