Duurzame mobiliteit vereist een nationaal plan voor oplaadpalen

Duurzame mobiliteit vormt binnen het Klimaatakkoord een belangrijke pijler. Daarvoor is elektrische automobiliteit neergezet als duurzaam alternatief voor de fossiele automobiliteit. Om dit doel te bereiken, is er een groot netwerk van laadpalen nodig om auto’s te kunnen voorzien van duurzame stroom. Tijdens de Dag van het Klimaatakkoord 2021 was de organisatie Elaad te gast om te vertellen over hun werkzaamheden. Zij bieden gemeenten advies en tools aan om hun oplaadinfrastructuur op orde te krijgen. Hierin wordt slim laden een steeds belangrijker element: de laadpalen werken dan op basis van zonne- en windenergie en er ontstaat ‘samenwerking’ tussen de laadpalen, het voertuig en de bebouwde omgeving. Elaad test ook de zijde van het voertuig. Zo is het noodzakelijk dat alle laadpalen geschikt zijn voor alle typen elektrische auto’s. Op de lange termijn moeten de voertuigen ook elektriciteit kunnen teruggeven aan het net. Deze optie vormt de mogelijkheid om ‘slim laden’ naar een hoger niveau te tillen. Op deze manier kunnen auto’s volwaardig fungeren in het opslaan van elektriciteit en op piekmomenten ondersteuning te bieden aan het elektriciteitsnet. 
 

Bekijk de sessie via ons YouTube-kanaal.

Samenwerking tussen sectoren om elkaar in behoeften te voorzien

In deze sector is er samenwerking met andere partijen, zoals netbeheerders en de industrie, om de dienstverlening te verbeteren. Deze samenwerking helpt juist tot slimmere oplossingen te komen, zoals het gedetailleerder in kaart brengen van de energiebehoefte. De klassieke verkokering van deze sectoren wordt door de samenwerking die vereist is door de energietransitie, doorbroken: metaalbedrijven (de industrie), netbeheerders, gemeenten en laadpaalontwikkelaars komen samen aan tafel.

Er valt volgens Elaad een wereld te winnen tussen ministeries (Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat). Door één regierol aan te stellen, kunnen er duidelijkere keuzes worden gemaakt en uiteindelijk ook beter in kaart worden gebracht waar welke energiebehoefte ontstaat en welk netsysteem je daarvoor nodig hebt. 

Overzicht van de Dag van het Klimaatakkoord

Op 1 novemeber 2021 was het de Dag van het Klimaatakkoord. Ben je benieuwd naar de andere onderwerpen die tijdens deze dag aan bod kwamen, bekijk ze dan via het overzicht.