De energietransitie in de kastuinbouw

De tuinbouwsector verbruikt veel energie en warmte om de productie van groenten en fruit op peil te houden. Tuinders zouden met kennis en prikkels moeten worden geholpen om deze energiebehoefte te verduurzamen. Enerzijds gaat het over het verlagen van de energievraag en anderzijds om de energieproductie aan te sluiten op duurzame hulpbronnen.

De tuinder heeft allerlei vormen van energie nodig: gas, elektriciteit (en CO2). Tuinders werken daarom steeds vaker met zogeheten warmtekrachtinstallaties. Hiermee kan de CO2 die geproduceerd is, worden afgevangen en worden hergebruikt in de kas. 
De doelstelling is dat de gasproductie naar beneden gaat: volledige energietransitie. Hierdoor moet er worden gezocht naar andere technieken en oplossingen om CO2 in te zetten voor de groei van gewassen. Zo kan er CO2 uit de buitenlucht worden gehaald, of door middel van CO2-distubitie vanuit de haven naar de kassen. Dit is een complexe opgave die samen met de regio en gemeenten moet worden opgepakt. De Regionale Energiestrategieën kunnen daarin helpen: de energievraag (of CO2-behoefte) van de kasbouwsector beter laten aansluiten op de energie-opwek en reststromen. 

Bekijk de sessie terug via ons YouTube-kanaal.

Overzicht van de Dag van het Klimaatakkoord

Op 1 novemeber 2021 was het de Dag van het Klimaatakkoord. Ben je benieuwd naar de andere onderwerpen die tijdens deze dag aan bod kwamen, bekijk ze dan via het overzicht.