'De klimaatcrisis is een gezondheidscrisis': CO-uitstootreductie in de zorg

Evelyn Brakema (huisarts in opleiding en onderzoeker naar duurzame zorg) voert het woord tijdens de sessie van de Dag van het Klimaatakkoord over bindende afspraken voor de verduurzaming van de zorgsector, gefocust op circulariteit en energieverbruikbeperking. Immers, 7% van onze nationale CO2-voetprint wordt uitgestoten door de zorgsector. Evelyn legt uit dat deze CO2-uitstoot veel schade berokkent en met concrete actie kan worden terugedrongen. De uitstoot bestaat voor een groot deel uit de klimaatbeheersing van (zorg)gebouwen: 38% procent van het energieverbruik zit namelijk in het verwarmen en reguleren van de binnenruimte in, bijvoorbeeld, ziekenhuizen. 

Meer focus op verduurzaming en circulariteit

Medicijngebruik is daarnaast ook een factor waarmee rekening moet worden gehouden in de verduurzaming. Door doelmatiger en zuiniger medicijnen voor te schrijven, kan grondstofefficiëntie ook op dat gebied verbeterd worden. Desgelijks zal er in de opleiding Farmacie meer aandacht moeten komen over de milieueffecten van geneesmiddelen, van de ontwikkeling, het voorschrijven en het gebruik van de medicijnen tot aan de afvalverwerking van de medicijnresten. Tijdens de sessie over dit onderwerp is er daarom ook aandacht gevraagd om in Green Deals (op Europees niveau) voor de verduurzaming van de zorgsector aandacht te besteden. 

Mooie voorbeelden

Zo zijn er mooie voorbeelden te vinden uit de sector waarbij er in de praktijk aan de slag is gegaan met milieuvriendelijke processen. Het Bravis ziekenhuis is bijvoorbeeld bezig met het afvangen van narcosegassen. Hiermee wordt er veel CO2-uitstoot beperkt en ontstaan er nieuwe ideeën en technieken die kunnen worden toegepast in de praktijk. De Groene Zorgalliantie, die is opgezet door Evelyn Brakema, gebruikt deze groene voorbeelden om kennis en ervaringen uit te wisselen. Goede voorbeelden bereiken de praktijk hierdoor sneller en directer, waardoor de ambities van deze alliantie, energiebesparing en ondersteuning voor bestuurders die duurzaamheid uitstralen, dichterbij komen. Het uiteindelijke doel is ook deze sector naar ‘zero emission’ te krijgen (met als ijkpunt 2050). Er wordt daarom ook opgeroepen om vanuit de overheid prikkels en financieringen vrij te maken om ziekhuizen te stimuleren tot verduurzaming.

Het gesprek aangaan

De Groene Zorgalliantie gaat in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om tot concrete actiedoelen en opdracht te komen. Via Milieuplatformzorg kunnen handleidingen en tips voor spelers in de zorg worden ingezien. Al deze voorbeelden zouden kunnen helpen om voor een toekomstige generatie medewerkers in de zorg het duurzaamheidsdenken volledig toe te passen in het werkveld: van medicijnvoorschriften tot materiaalgebruik in ziekenhuizen. 

Overzicht van de Dag van het Klimaatakkoord

Op 1 novemeber 2021 was het de Dag van het Klimaatakkoord. Ben je benieuwd naar de andere onderwerpen die tijdens deze dag aan bod kwamen, bekijk ze dan via het overzicht.