De energietransitie en het Klimaatakkoord in grafieken

Martien Visser, lector Energietransitie en Netwerken aan de Hanzehogeschool Groningen, is ook wel bekend van ‘de grafiek van de dag’, die hij dagelijks op twitter publiceert. Speciaal voor de Dag van het Klimaatakkoord vat hij de energietransitie samen in een twintigtal grafieken: “Conclusie: we zijn lekker op weg; maar we hebben nog veel uitdagend werk voor de boeg.”

Enkele citaten

 • Visser kijkt naar nu, de situatie tot 2030 en de situatie daarna
 • Een aardappel zorgt voor veel minder broeikasgas dan pasta, en zeker dan rijst (vanwege de CH4-uitstoot). Fietsen op pasta is voor het klimaat slechter dan op een e-bike (maar natuurlijk niet voor de gezondheid). 
 • Nederland scoort slecht in duurzame energie in Europa, maar staat in de middenmoot als je geen biomassa of waterkracht meerekent. 
 • In aandeel zonne-energie is Nederland nu derde van de wereld, volgend jaar tweede (achter Australië).
 • Nederland is in duurzame stroom de snelste stijger. 
 • Onze uitstoot daalt wel! Maar dan rekenen we niet mee: vliegen en import van goederen (en hun CO2-afdruk).
 • Als we stappen willen maken met bestaande technologie kost dat 5 tot 7 jaar. Nieuwe infrastructuur (netwerken) kost 10 tot 15 jaar voorbereiding, introductie van nieuwe technologie (inclusief kernenergie) 15 tot 25 jaar.
 • Nu al produceren alle duurzame bronnen soms samen al meer stroom dan we zelf nodig hebben, in 2030 zal dat in ongeveer een kwart van de tijd zo zijn. We moeten dus nu aan de gang met vraagsturing, batterijen/opslag. Maar er gebeurt niks!
 • Sommige klimaatzaken gaan nu vanzelf, zoals de toename van elektrische auto’s. de uitdaging zit in gebouwen, mkb. 
 • Voor de periode na 2030 moeten we nu aan de slag: bijvoorbeeld offshore energie-eilanden, biomassa als grondstof voor de chemie, waterstofstaal, rijstteelt zonder CH4. 
 • En vlak voor de borrel: kraanwater kost nauwelijks CO2, maar een bubbelwijntje des te meer (vanwege de dikke flessen).

De slides met de grafieken vindt u hier

U kunt ook de hele bijdrage terugkijken: deel I en deel II.

Overzicht van de Dag van het Klimaatakkoord

Op 1 novemeber 2021 was het de Dag van het Klimaatakkoord. Ben je benieuwd naar de andere onderwerpen die tijdens deze dag aan bod kwamen, bekijk ze dan via het overzicht.