De CO2-monitor om duurzame energieopwek inzichtelijk te maken

Hoe kunnen we zo goed mogelijk in de energietransitie markt- en overheidpartijen helpen om inzichtelijk te maken welke opbrengsten er gekoppeld zijn aan duurzame energieprojecten? Deze vraag stond centraal bij de sessie over de CO2-monitor tijdens de Dag van het Klimaatakkoord. Energieopwek.nl geeft actueel inzicht in de opwek va duurzame energie. Deze tool is onder andere door de Hanzehogeschool ontwikkeld om specifieke informatie over de opwek publiekelijk beschikbaar te stellen. In tegenstelling tot de data die Tennet beschikbaar stelt, heeft Energieopwek.nl ook de gasmix en CO2-emissies van Nederland toegepast in een zogenoemde CO2-monitor. Het complete energiesysteem van Nederland wordt door de CO2-monitor in kaart gebracht.

Betere keuzes voor beleidsmakers en marktpartijen

Dit hulpmiddel helpt beleidsmakers om duurzame keuzes te maken. Beleidsmakers kunnen per energiebron de CO2-uitstoot bekijken en gebruiken voor de onderbouwing van projecten. In de toekomst kan er hiermee nauwkeuriger gemeten worden hoeveel CO2-uitstoot er gereduceerd wordt als er een duurzamer alternatief, met minder CO2-uitstoot in de plaats komt van een meer fossiele manier van energie-opwek. Alle CO2-emissies van Nederland worden gemeten: de opwek van elektriciteit en het gasverbruik. Dit wordt vervolgens gerelateerd aan de reductiedoelstellingen van Nederland. Hierin is vooral de stroommix (opgewekte elektriciteit) interessant. In het verloop van de opgewekte elektriciteit kun je namelijk goed de fluctuatie zien van de CO2-uitstoot. Dit komt doordat er steeds meer met duurzame energiebronnen (wind en zon) elektriciteit wordt opgewekt, en deze opwek niet constant is, door weersafhankelijkheid.

Door bepaalde opweksystemen en warmteafgiftesystemen toe te voegen of weg te klikken in de CO2-monitor, kunnen beleidsmakers ‘voorspellen’ en analyseren wat het effect zal zijn op de totale CO2-emissie binnen Nederland. In de toekomst willen de ontwikkelaars van de CO2-monitor dat de data door iedereen te downloaden zijn. Dit zorgt ervoor dat beleidskeuzes transparanter worden en burgers, maar ook steeds meer marktpartijen beter kunnen meedenken met de overheid.

Bekijk de volledige sessie terug op ons Youtube-kanaal.

Overzicht van de Dag van het Klimaatakkoord

Op 1 novemeber 2021 was het de Dag van het Klimaatakkoord. Ben je benieuwd naar de andere onderwerpen die tijdens deze dag aan bod kwamen, bekijk ze dan via het overzicht.