Gaten dichten: van Urgenda naar Europa

De sessie ‘Gaten dichten: Van Urgenda naar Europa 25% 49% 55%’ draaide om de vraag: waar moet het nieuwe kabinet mee aan de slag, en hoe? Ed Nijpels ontving Pieter Boot (PBL) Marjolein Demmers (Natuur en Milieu), Niels Kastelein (hoofd Klimaat bij EZK) en Frans Rooijers van het Klimaat Beleid Team.


Recent stuurde voorzitter Ed Nijpels van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord een brief aan de informateurs, mede naar aanleiding van de Klimaatnota en de Klimaat- en Energieverkenning (KEV). Daarin staan de vijf opgaves voor het klimaatbeleid, en veertien aanbevelingen voor een hoger tempo in de uitvoering van het Klimaatakkoord. 

Bekijk hier deel I en deel II terug. 

Enkele citaten

Na de introductie van Ed Nijpels met de hoofdpunten uit zijn brief gaf Pieter Boot van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) nog wat toelichting op de KEV. Die toonde aan dat Nederland nog achterloopt op zijn 49% doelstelling uit het Klimaatakkoord. 
Pieter Boot, door Nijpels benoemd tot ‘onafhankelijk scheidsrechter’ van het klimaatbeleid, is desondanks niet zo pessimistisch. Hij heeft de grootste zorgen over de sector landbouw: “Die heeft in megatonnen dezelfde achterstand als de sector gebouwde omgeving, maar daar neemt de uitstoot tenminste nog af. In landbouw gebeurt niets; in landgebruik gelukkig nog wel.”


Niels Kastelein gaf toe dat de formatie wel een paar maanden lang had geleid tot ‘duimendraaien’ op zijn ministerie, maar dat er gelukkig toch de laatste maanden best wat gebeurde: de CO2-heffing voor de industrie, extra geld voor bijvoorbeeld isolatie van huizen, elektrische auto’s en subsidies voor de industrie. Nu plukken de formateurs ruim uit de ‘fiches’ voor het klimaatbeleid die klaarliggen bij EZK, over allerhande onderwerpen.
Voor het komende regeerakkoord hoopt Kastelein op een paar dingen: “Zonder meteen naar burgerberaad te gaan: we moeten met de burger in gesprek. We moeten voldoende ‘handjes’ organiseren om de transitie te kunnen realiseren. En dat we de lusten en lasten goed verdelen. Maar laten we ons in de discussie over een hoger doel realiseren dat een aantal grote investeringen niet zomaar vóór 2030 resultaat geven, zoals een kerncentrale, of in de industrie.” Zelf bereidt hij op een aantal fronten strengere regie voor. Zo komt komend jaar de MIEK uit: de Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat. Die moet een antwoord geven op de veelgehoorde wens om leidingnetten aan te leggen (voor H2 en CO2) of te verstevigen (voor stroom).

Frans Rooijers doet nog een extra pleidooi voor hogere prijzen van fossiele producten: “We zitten in een crisis, dat moeten we ons realiseren. We moeten dus onorthodoxe maateregelen nemen, en forse keuzes maken.  Een Europees systeem van emissiehandel voor gebouwde omgeving of transport gaat in Nederland niet voldoende helpen. Dus we moeten in Nederland strengere CO2-normen leggen voor die sectoren, om een systeemverandering te krijgen.”


Marjolein Demmers ziet graag een veel strengere doelstelling van 65% emissiereductie in 2030 in het regeerakkoord. “Die is onontkoombaar als je kijkt naar de 1,5 °C-doelstelling van Parijs.” Mét bijna de rest van de zaal, ziet zij ook niks in een ‘dun regeerakkoord’ alleen op hoofdlijnen. “Je moet echt met normeren en beprijzen komen. Haal de perverse prikkels uit het systeem, zoals de korting op de energiebelasting voor grootverbruikers.”

Overzicht van de Dag van het Klimaatakkoord

Op 1 novemeber 2021 was het de Dag van het Klimaatakkoord. Ben je benieuwd naar de andere onderwerpen die tijdens deze dag aan bod kwamen, bekijk ze dan via het overzicht.