De kern van de energietransitie zit in de uitvoering

In 2030 moet de Nederlandse industrie de CO2-emissie met 49 procent hebben gereduceerd ten opzichte van 1990. Om dit doel te behalen moet er vervolgens meer aandacht worden besteed aan de uitvoering van het Klimaatakkoord. De uitvoering van de doelstellingen in het Klimaatakkoord staat centraal in de voortgangsfabriek die tijdens de Dag van het Klimaatakkoord aan bod kwam.

Volgens het Klimaatakkoord mag de industrie in 2030 14,3 megaton CO2 minder uitstoten. Het Europese emissiehandelssysteem helpt erbij om dit doel te behalen. Het stelt een prijs op de uitgestoten CO2 van de industrie. Bedrijven moeten worden geholpen om het productieproces te verduurzamen, door bijvoorbeeld prijsprikkels. Het Klimaatakkoord kan daarbij helpen om doelen scherp te krijgen en bedrijven duidelijkheid te geven. Hoe kan de overheid de industrie verder helpen? Kijk daarvoor deel I en deel II van de deelsessie Voortgangsfabriek terug.

De inzet van rijksgronden voor de energietransitie

Willem Roeterdink benadrukt dat op rijksgronden grootschalige energieprojecten ingezet kunnen worden om een nationale bijdrage te leveren. Daarvoor zijn de zogeheten RES'en belangrijk (Regionale Energiestrategieën). Hiermee geven regionale gebieden in Nederland aan wat zij 'aanbieden' in ruimtelijke projecten om te voldoen aan de energietransitie, zoals plannen voor windenergieparken. Met het nieuwe programma OER (Opwek van Energie op Rijksvastgoed) ondersteunt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om rijksvastgoed te verduurzamen.  Aan de hand van 10 projecten onderzoekt het Rijk hoe Rijksgrond zo optimaal mogelijk en met maatschappelijk draagvlak kan worden ingezet voor het opwekken van hernieuwbare energie. 

Aandacht voor de doorlooptijd van de ruimtelijke ontwikkelingsprocessen

De Voortgangsfabriek vraagt meer aandacht voor de uitvoering van de plannen die er al liggen op het gebied van waterstofinfrastructuur. Sprekers pleiter ervoor om een nationaal beeld te schetsen van wat er gedaan moet worden om CO2-neutraal te worden in 2050. Dit wordt backcasting genoemd: wat is het doel? Redeneer dan terug in de tijd: wat is er wanneer nodig aan deskundigheid en technieken?

Op de website van Verduurzamingindustrie.nl kun je zien welke plannen er zijn voor de industrie. Bedrijven kunnen op deze website bekijken wat er gedaan kan worden met hun doelstellingen. Er is concreet aandacht voor de uitvoering en de juiste ondersteuning. Dit is nodig om ambities om te zetten naar actie. 

Overzicht van de Dag van het Klimaatakkoord

Op 1 novemeber 2021 was het de Dag van het Klimaatakkoord. Ben je benieuwd naar de andere onderwerpen die tijdens deze dag aan bod kwamen, bekijk ze dan via het overzicht.