Innoveren met een missie

Dit rapport over de Integrale kennis- en innovatieagenda
voor klimaat en energie is samengesteld door de Taakgroep Innovatie.