Ontwerp Klimaatakkoord D3 Integrale Kennis- en Innovatieagenda

Op 21 december presenteerde Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, het ontwerp van het Klimaatakkoord aan het kabinet. Hieronder kunt u het hoofdstuk over de Integrale Kennis-en Innovatieagenda downloaden.