Aanbiedingsbrief van Klimaatberaadvoozitter Ed Nijpels aan minister Wiebes van EZK n.a.v. analyses PBL en CPB

Brief van Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Deze brief begeleidt de analyses van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Plan Bureau (CPB). De planbureaus hebben deze analyses gemaakt op basis van het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord (VHKA). In de analyses beoordelen de planbureaus of de voorgestelde maatregelen in 2030 tenminste de beoogde 49 procent reductie ten opzichte van 1990 binnen bereik brengen.