Bijdrage Sectortafel Elektriciteit aan het Voorstel voor hoofdlijnen voor een Klimaatakkoord

Dit werkdocument bevat de voorstellen die aan de sectortafel Elektriciteit besproken zijn. De inhoud wordt gedragen door de partijen aan tafel. Nadere uitwerking van de voorstellen is voorzien in de tweede helft van 2018.